Kiedy należy się udać do poradni medycyny pracy?

O istnieniu poradni medycyny pracy przypominamy sobie zazwyczaj tylko wtedy, kiedy należy wykonać badania kontrolne lub szczęśliwie rozpoczęliśmy swoją pierwszą pracę. Jednak istnieje kilka dodatkowych sytuacji, kiedy wizyta w poradni będzie konieczna.

Kogo dotyczą badania, co ile należy je powtarzać i kiedy pracodawca może nas na nie skierować? Na te pytania odpowiedzą specjaliści z Instytutu Medycznego EMC.

Zanim się zatrudnisz

Wizyta w poradni medycyny pracy jest konieczna w przypadku pojęcia pracy w oparciu o umowę pracę. Dotyczy to również osób ubiegających się o praktyki lub staże. W każdym z podanych przypadków to na pracodawcy ciąży obowiązek zapłaty i skierowania nas na dane badania. Szef może wskazać nam konkretną poradnię lub pozostawić wybór nam – wtedy za orzeczenie płacimy sami, jednak na podstawie rachunku przełożony ureguluje poniesione przez nas koszty.

Wizytę w poradni medycyny pracy będziemy musieli powtarzać za każdym razem, kiedy zmienimy pracodawcę – musimy więc udać się na badania nawet wtedy, kiedy podejmujemy identyczną pracę na tym samym stanowisku, tylko w innej firmie.

Badania okresowe

Częstotliwość powtarzania badań w poradni medycyny pracy zależy od wykonywanego przez nas zawodu. W przypadku pracy w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach należy skontrolować swój stan już pół roku po zatrudnieniu. Osoby narażone na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów muszą badać się co 2 lata. Jeśli nasz zawód sprowadza się do pracy w gorących warunkach, to okres ten wydłuża się do 3 lat. Stanowiska biurowe, które wymagają ciągłej pracy przy komputerach, nakładają obowiązek badań co 4 lata, natomiast osoby, które nie mają kontaktu w czasie pracy z urządzeniami elektrycznymi, odwiedzają poradnię co 5 lat.

Warto dodać, że tak jak w przypadku badań wstępnych, tak i koszt badań okresowych pokrywa pracodawca, a dodatkowo zobowiązany jest do zwrócenia nam wydatków związanych z dojazdem. Badania wykonuje się w czasie normalnego dnia pracy z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia.

Kiedy jeszcze pracodawca może skierować nas na badania?

Istnieją nieliczne sytuacje, kiedy przełożony ma prawo żądać od nas powtórzenia badań w poradni medycyny pracy. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, kiedy chcemy wrócić do pracy po urlopie zdrowotnym trwającym dłużej niż 30 dni. Opisane to zostało w art. 229 § 2 kodeksu pracy. Obowiązek skierowania nas na powtórzenie badań i opłacenie ich leży po stronie pracodawcy.

Dodatkowe badania mogą mieć też miejsce wtedy, kiedy w czasie trwania zwyczajnego urlopu doznaliśmy uszczerbków na zdrowiu. Przełożony skorzystać może z art. 94 pkt 4 k.p. oraz art. 207 § 2 k.p, w których mowa o tym, że ma on obowiązek dbać o zdrowie wszystkich pracowników. Jeśli nasza kondycja mogłaby spowodować problemy w koncentracji lub wykonywaniu powierzonych nam zadań, a to z kolei wpłynęłoby na stan zdrowia naszych współpracowników, to możemy spodziewać się skierowania na badania w poradni medycyny pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here